Klubben

Her er sakspapirene til årsmøtet – bør Oppsal søke NM?

Gjør som Vigdis og Ingvild – sett inn spurten i retning årsmøtet!

Som tidligere annonsert blir det årsmøte i Oppsal arena mandag 31.januar. I tillegg til de obligatoriske årsmøtepunktene har det kommet inn et meget spennende forslag – skal Oppsal arrangere NM-uka i 2026?

Her er det kun en ting å gjøre – møt opp i Oppsal Arena mandag 29.januar klokka 1900! Vi oppfordrer alle medlemmer – uansett alder, nivå og fartstid i klubben – om å stille. Alt tyder på at det blir skikkelig hyggelig!

Dagsorden for årsmøtet er etter lovene:
* Godkjenne de stemmeberettigede
* Velge dirigent(er)
* Velge protokollfører(e)
* Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
* Godkjenne innkallingen
* Godkjenne saklisten
* Godkjenne forretningsorden
* Behandle idrettslagets årsberetning
* Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og
revisors beretning
* Behandle forslag og saker.

Det har kommet ett forslag innen fristen: 

“Det bekreftes til Norges Orienteringsforbund at Oppsal Orientering ønsker å arrangere NM-uka i september 2026 i samarbeid med Driv IL. Arrangementet vil foregå dels på Oppsals kart, dels på områder hvor Driv IL har kart i Enebakk. Det utarbeides først en gjennomføringsplan med risikovurdering. Styret gis fullmakt til å takke ja til NOFs forespørsel dersom de finner det fornuftig i forhold til gjennomføringsevne, økonomi og risiko.”

* Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
* Vedta idrettslagets budsjett.
* Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
* Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med  2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å
oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Her kan du lese årsberetning og oppdatere deg på organisasjonsplanen. Detaljert regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Årsmelding 2023 - utkast til årsmøtet (3)
2022 Organisasjonsplan Oppsal orientering.docx (1)