Fornøyde deltagere på orienteringskurs for voksne

Vårens orienteringskurs for voksne ble en stor suksess. Det var i alt 23 deltagere – alle er nå blitt bedre kjent med uttrykk som “orientere kartet” og “tommelgrep”.

Kurset har vært markedsført mot Ola Dilt-ere, og de fleste deltagerne hadde erfaring med turorientering, men de færreste hadde brukt kompass.

Deltagerne fikk et todelt kurs, først en teoridel inne. Det handlet blant annet om farger på kart og vanlige karttegn, om løypevalg og en del om kompass – hvordan det virker og hvordan man tar ut kompasskurs. Alle deltagerne hadde med seg kompass, og fikk tørrtrene inne før den praktiske delen.

Teoridel inne (foto: Magnus Z)

Ute ble deltagerne delt inn i grupper på ca fem personer og fikk prøve seg på løyper som var satt sammen av Ola Dilt-poster og stolpejakt-poster. Her var det fokus på å huske å orientere kartet og å ta ut kompasskurs.

Flere av deltagerne ytret ønske om oppfølgingskurs med fokus på fjernposter, det er et forslag vi tar med oss! Klubben vurderer også nytt innføringskurs for voksne til høsten, dersom interessen er der.

Stor takk til Torgeir Stenstad, Hans Zachariasen, Magnus Zachariasen, Runar Thorstensen, Kristine Kolshus og Beate Undeberget som var instruktører.