Nordjysk 2021 – en oppdatering i usikker smittesituasjon

Noen venter kanskje på påmeldingsfristen for turen til Nordjysk 2-dages i mars 2021, normalt sett ville jo påminnelsen om den kommet i disse dager.

Som de fleste husker kom koronasmitten for fullt til Norge og Norden samme uke som vi skulle dratt på Nordjysk i vår, og konkurransene og turen ble avlyst. Reiseleder Martin gjorde en kjempejobb gjennom sommeren og sørget for at klubben fikk refundert det aller meste av utgiftene.

Martin var også tidlig ute for neste års konkurranser, slik at Oppsal har reservert StenaLine Gøteborg-Fredrikshavn t/r fredag 12.3. til søndag 14.3. for 15 biler/ 60 personer. Fergen må betales og navneliste leveres tidlig i februar 2021.
Vi har ikke reservert overnatting da det ville medført delvis forhåndsbetaling.

Da reserveringene ble gjort hadde vi et håp om at smittesituasjonen ville være under kontroll i mars 2021 og at turen ville kunne gå som normalt. Nå ser det ikke ut til at det er realistisk å håpe på, og styret vurderer det foreløpig slik at det blir vanskelig å organisere en klubbtur slik situasjonen er nå. Internpåmeldingen vil derfor drøye til tidligst i januar. Vi forventer jo også at arrangørene kommer med beskjed noe tidligere om de vil ha mulighet til å arrangere, og om reiserådene tilsier at det blir mulig å dra til Danmark.

Selv om styret finner at det ikke er tilrådelig med organisert gruppereise er det selvsagt mulig for klubbens løpere å dra til Danmark på egenhånd – DERSOM smittesituasjon og myndighetenes reiseråd tillater det. Men altså: endelig avgjørelse kommer tidligst i januar.

Styret er også klar over hvor viktig klubbturene er for det sosiale miljøet, og det er mulig å se for seg erstatninger innenlands, dog noe senere på året. Flere klubbmedlemmer har allerede bestilt hytte på Sørlandsgaloppens O-camp.