Onsdag: Temakveld for 15 år og eldre i Oppsal Arena

Retningsløping og orientering i dansk terreng står på menyen for onsdagens temakveld for 15-16 og junior.

Som hovedbildet viser, kan det være utfordrende å manøvrere rundt i dansk terreng, og utsnittet er fra et av kartene som årets Nordjysk foregår, nemlig “Højengran” hvor langdistansen går av stabelen lørdag.

Lars Klyve har ansvar for opplegget, som foregår fra 19 til 21 onsdag 4.mars.