Oppsal i 2019: Sigurd forteller om sølvløpet i HL

Gjennomgangen av fine løp i 2019 ruller videre, og vi er fortsatt i Hovedløpets klasse H15, der det ble TO medaljer til Oppsal. Ask har tidligere fortalt om sin vei til bronsemedalje her: https://oppsal.com//?p=5939

Nå er det Sigurd som forteller om sin vei til sølv:

“Jeg løp O-Ringen uten fullklaff på noen av dagene. Gjennom hele sommeren slet jeg litt med skade, men formen var god. Jeg hadde sprinten som mitt største mål og hadde egentlig ikke tenkt noe på plassering på langdistansen. På treningen dagen før løp jeg ekstremt dårlig og hadde flere strekk hvor jeg løp nesten 90 grader feil.

På start fikk jeg beskjed av Lars om å ta det rolig til førstepost. Jeg traff den greit og til andrepost valgte jeg stiveivalget. Jeg løp ganske rolig, hadde kontroll, og løp enda roligere inn i posten.

Strekk 3-5 var strekk hvor jeg egentlig bare løp rett på. Jeg fulgte veldig nøye med på høydekurvene og hadde full kontroll til både post 3 og 4. Til post 5 tok jeg bare en kurs, og da jeg kom til posten var jeg ikke sikker på om den var min. Det var den, og neste strekk var det andre veivalgsstrekket. Det var ett lignende strekk på et løypeforslag som Snorre hadde laget, og da vi så på det hadde Ludvig sagt at det bare ville være et veivalgstrekk for D14. I alle andre klasser var det bare å løpe rett på. Jeg fulgte ordrer og løp rett på. Smakk.

På strekkene fra femtepost til passering løp jeg mer eller mindre rett på. Da jeg kom på passering visste jeg ikke hvordan jeg lå an, men jeg skjønte at det kunne bli bra. På sistesløyfa var det et litt annerledes terreng enn resten av løpet, og jeg løp ganske rolig og sikkert. På strekk 9-10 løp jeg på stien så lenge som mulig før jeg tok av da jeg var på høyde med posten.

Strekkene 10-15 løp jeg omtrent rett på, og hadde så mange holdepunkter som mulig så jeg ikke skulle miste kontrollen.

Da jeg kom på nest siste post merka jeg at jeg hadde ganske mye krefter igjen og jeg fikk brukt litt på slutten. Det var gøy å komme inn til ledelse. ”

Sigurd, topptent og klar, har fått siste peptalk av Lars før start.
Post 1-2. Vinner Lars Lien (rød strek) velger høyre her, mens de fleste andre løper på venstre side av kollen. Christian F.Borg (rosa) løper litt for langt og taper ett minutt. Sigurd (blå) og Ask (grønn) løp begge venstre.

Postene 2 til 4 var korte retningsstrekk. Sigurd traff godt på disse, og løp ett sekund raskere enn vinner Lars Lien på disse tre (like veivalg).

Det andre langstrekket, der Sigurd fulgte ordre fra Ludvig og løp rett på. Christian F.Borg var raskest på strekket, Ask og Lars Lien løp høyre, mens venstreveivalget ga tidstap.

Posten etter arenapassering. Ask hadde bestetid, ti sekunder foran Sigurd. De var nummer fem (Sigurd) og seks på post 9, men var nummer fire og tre på post 10.
På postene 11-13 løper Sigurd spesielt bra, og rykker opp fra fjerde- til andreplass.
Sigurd har krefter igjen og er raskest fra nest siste post til mål på stiveivalg til venstre.
Herlig pall for Oppsal!