Storløp til Oppsal: Vi skal arrangere O-festivalen 2022

Nå er det klart at Norges Orienteringsforbund har godkjent Oppsals søknad om å arrangere O-festivalen i 2022. Grønmo blir arena for mellom- og langdistanse, mens sprinten skal gå på Haraløkka.

Lars Klyve er en av hovedmennene bak søknaden. Han har følgende å si om Oppsals søknad:

“Vi ønsker et arrangement som gjør at vi alle kan gå rundt med et stort smil om munnen arrangementsdagene. Løperne får fantastiske og tilpassede løyper i et variert og utfordrende terreng. Arrangementet flyter og sola skinner. Gjennom forberedelsene til løpene vil vi videreutvikle oss som arrangør gjennom kompetansebygging, spredning og bygging av erfaring, og vi er med på å sikre at Grønmo blir tilrettelagt og brukt som en arena for friluftsaktiviteter. Dermed vil få arena som senere kan benyttes i tre forskjellige retninger til fremtidige KVM/15-stafett.”

Det neste som skjer er at det skal etableres en hovedkomite for arrangementet. Den vil bestå av 5-7 personer som skal legge en langsiktig plan for arrangementsplanlegging og -gjennomføring.

  • Befaring i terreng og få satt rammene for bruk av området.
  • Gjøre foreløpig avtale med karttegner
  • Avklaring vedrørende parkering og fremdrift av infrastruktur på Grønmo
  • Avklaring med kommunen og andre brukere av Haraløkka.

Det er ingen tvil om at det er et stort løft å arrangere O-festivalen. Arrangementet krever en bemanning på ca. 150 personer i 3 dager. Det betyr at det blir viktig å mobilisere hele klubben m/venner og familie. Samtidig ligger det føringer fra årsmøtet om at klubben i den samme perioden skal videreutvikle de sportslige aktivitetene, slik at det blir viktig å skjerme en del av dem som er sterkt involvert i det arbeidet.

Samtidig er det et mål at arrangementet bør kunne gi et solid økonomisk fundament for vår videre satsing. Overskuddet fra O-Festivalen i 1998 var grunnlaget for den gode økonomien vi har i dag.

Lars er heller ikke i tvil om hva som blir mest moro med å arrangere O-festivalen: “Oppsal består av en gjeng med fantastisk, dyktige og positive mennesker. Det å løfte sammen mot et felles mål kommer til å gi mye glede. Vi har et erfarent arrangementskorps som vil trekke hovedlasset. Ved å starte tidlig og ha en god plan vil det bare bli en avslappende og hyggelig reise. Det siste året vil det bli en gradvis opptrapping av aktivitetene. Det er først den siste uka og ikke minst arrangementshelgen at det blir full mobilisering av alle medlemmer med venner og bekjente. Mange av oppgavene som skal utføres krever bare positiv innstilling og et smil. Selve arrangementet blir toppen på kransekaka. Se strålende fornøyde løpere i alle aldre, så vel nybegynnere som elite.”

Arrangementsansvarlig i NOF, Jan-Arild Johnsen sier at forbundet er godt fornøyd med Oppsals søknad:

“Opplegget til Oppsal inneholder alt vi forventer av en O-Festival. Haraløkka har bra sprintterreng både for elite og bredde. Lørdag og søndag er Grønmo er en super arena med godt terreng på flere sider. En O-Festival skal gi utfordringer til eliteløperne, men det er først og fremst et breddearrangement.”

Men selv om Oppsal er en av Norges mer erfarne stafett-arrangører med 15-stafetten siden 1986, holdes fortsatt døra stengt for stafett under O-festivalen: “En analyse av deltagelsen den gang viste at deltagelsen gikk betydelig ned på søndag sammenlignet med lørdag. Etter at stafetten forsvant så har det totale antall starter i O-Festivalen blitt høyere – og også noen jevnere mellom dagene. Fortsatt er det færrest som løper sprint, men det er flere enn når det var stafett på søndag.”

I år er det Larvik som arrangerer O-festivalen. I 2020 har Kongsberg ansvaret, mens Nydalen samarbeider med endel glåmdalsklubber om arrangementet på Kongsvinger i 2021.

24.-26.juni 2022 er det altså Oppsals tur, med sprint på Haraløkka og mellom- og langdistanse på Grønmo. Det er presisert i søknaden at klubbens egne ungdoms- og juniorløpere skal kunne løpe konkurransene. Det må nok likevel gjøres noen skjønnsmessige vurderinger f.eks rundt løpere som bor i sprintterrenget.

Oppsal IF fyller forøvrig 110 år i 2022.

Dette området er utgangspunktet for søknaden. Nærmere informasjon om terrengsperring vil komme: