Årsmøte i idrettsforeningen

Det er årsmøte i Oppsal IF torsdag 21.mars klokka 1930 i Oppsal Arena.


Oppsal Orientering er en del av Oppsal IF allianselag sammen med allidrett, basket, cricket, fotball, håndball, ishockey og ski. Alle de ulike gruppenes medlemmer oppfordres til å delta i idrettsforeningens årsmøte. Innkallingen er sendt ut og ser slik ut:

“OPPSAL IDRETTSFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

21. mars 2019 kl. 19.30 i Oppsal Arena, møterom i Arenaen

DAGSORDEN

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap (Revisorberetning ettersendes eller legges fram på årsmøtet)
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Arkivgruppa
 8. Medlemskontingent
 9. Budsjett
 10. Organisasjonsplan
 11. Valg

Alle idrettsforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15  år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 – én – måned.

Vel møtt!

Ingolf Sundfør

Leder”

Se også idrettsforeningens hjemmeside: https://www.oppsalif.no/item/arsmote