Tiomila: uttaksløp og ambisjoner

Tioprosjektet fortsetter, og torsdag var mange løpere samlet på Haraløkka til nattsprint-trening. Etterpå avslørte UK ambisjoner og uttaksløp.

Oppsal stiller med to herrelag, to damelag (mulig at det ene for et par forsterkninger fra OK Måren) og to eller tre ungdomslag. Ludvig og Ola orienterte om målsettinger og hvilke løp som blir viktige når man skal  imponere UK og sikre seg drømme-etappen. Her er løpene som er plukket ut. For herrelagene gjelder alle løp, for damelagene alle unntatt KM natt og for ungdomslagene er det ikke så tungt fokus på uttagningsløp, men alle oppfordres til å løpe flest mulig løp før tiomila og ikke minst delta på Norwegian spring-helgen hvor ungdommene har stafett på lørdag. Ungdommene skal også ha sin egen tio-samling torsdag 5.april.

7.april – Blåveissprinten, Fredrikstad: http://eventor.orientering.no/Documents/Event/15392/1/Innbydelse

12.april – KM natt, Bækkelaget: http://eventor.orientering.no/Documents/Event/15353/1/Innbydelse

14./15.april – Norwegian Spring: http://norwegianspring.no/dok/2018/Norwegian_Spring_2018_Innbydelse_rev6.pdf

22.april – Lørdagskjappen på søndag: http://eventor.orientering.no/Documents/Event/15412/1/Innbydelse

I tillegg vil det bli et eget testløp 19.april, det kommer mer info om dette.

Løpene nærmest tiomila vil bli tillagt størst vekt.

Sportslig leder orienterer om ambisjonene

Ambisjonene er også lagt:

Herrer: Førstelaget topp 70-80, andrelaget topp 170.

Damer: Førstelaget topp 100, andrelaget fullføre med stil.

Ungdom: Lagene skal fullføre med stil, alle løperne skal ha en bra opplevelse og lyst til å delta igjen neste år!

Ungdommene skal fullføre, helst med tre lag!
Vurdering av løypemuligheter på gammelt kart over området