Oppsal 2018 (og framover): Styret vil høre fra DEG

Det skjer mye bra i Oppsal Orientering for tida – og styret håper at denne entusiasmen blir med inn i neste sesong. Har du et bra forslag, tanker om klubben, ideer til utvikling eller bare noe du lurer på – si fra – vi lover at alle innspill blir lyttet til!

Styret ønsker å oppmuntre initiativ fra medlemmene. Tio-prosjektet som nylig ble presentert og nå er godt i gang er et eksempel på det. Halvor, Thor og Anette kom til styret med et forslag, og har nå satt i gang  prosjektet med full backing fra styret.

Og nå venter styret på din ide eller ditt innspill, lansert alene eller sammen med klubbkamerater. Vi vil gjerne høre tanker fra alle: både ferske råtassforeldre og rutinerte løpere, både ungdom og OlaDilt-veteraner, både unge seniorer inne i en litt langvarig løpspause og 40+ som snuser på comeback, både de som satser og de som synes det er hyggelig å slenge med på treningsløp.

Knekker du koden for å rekruttere unge og eldre voksne som er glade i å trene, men kanskje ikke har vurdert å prøve orientering ennå? Eller for å få gamle o-løpere til å finne fram kompasset igjen?

Har du tanker om hvordan vi kan utnytte klubbens kanskje største suksess OlaDilt til å få med enda flere også på konkurranseløping?

Har du gått og tenkt på et flex-o-løp med kjempepotensiale?

Har du tenkt på et ferieløp eller en annen konkurranse hvor vi absolutt burde arrangert en klubbtur?

Vil du blåse liv i O-GÅTT (O-Gruppas Årlige Trim Test; og ikke minst – vet du hvor protokollen for de tidligere o-gått-arrangementene befinner seg?) eller andre sosiale tiltak?

Kom med innspillene nå som vi sakte, men sikkert begynner å se fram mot en ny sesong!

Send dem til mailadresse arildand@gmail.com eller legg dem igjen i kommentarfeltet på facebook-siden!

Kjenner du forresten Oppsals handlingsplan? Den ble vedtatt i 2009 og går til 2018, det er med andre ord på tide å revidere den. Er vi på riktig vei? Er det deler av den som bør endres (styret er f.eks usikre på om medaljer i hovedløpet bør være et mål i handlingsplanen)? Her er den i sin helhet:

Handlingsplan for Oppsal orientering 2009 – 2018

Mål: 4 lag i 25manna i 2018; 2 lag i 2009, 3 lag i 2012 og 4 lag i 2018

Delmål:

 1. Rekruttere nye løpere
 2. Beholde ungdomsløpere
 3. Ha et godt treningstilbud til nybegynnere, c-, b-, og a-løpere
 4. Gode sportslige resultater. For å være en attraktiv klubb for bredden må det også være toppløpere som hever nivået på treniger og inspirerer yngre løpere
 5. Gjennomføre gode arrangementer som gjør Oppsal synlige i miljøet, gir god omtale og som sørger for inntekter
 6. Ha et godt styre som driver klubben organisatorisk og økonomisk forsvarlig

 

Hvordan skal vi jobbe for å nå de 6 delmålene?

1.Mål om 30 nye medlemmer hvert år.

Risiko: Forgubbing og for få aktive medlemmer til å drive det arbeidet som skal til for å nå målet om 4 lag i 2018.

 • Kart og kompasskurs for foreldre mens barna er på nybegynnerkurs
 • Attraktivt og godt treningsmiljø for gode junior og tidlig seniorløpere. Vise dette på nettsidene.
 • Følge opp deltagere i Ola Dilt
 • Ta med en venn-dag på trening
 • Ferdighetsmerke på høsten
 • Rekruttere via skimiljøet
 • Bli med på kretsens og forbundets opplegg for informasjon om orientering og rekruttering, f.eks aktivitetskalenderen

2.Beholde medlemmene vi allerede har

Risiko: Frafall i 15 – 18 årsalderen, særlig jenter. Kan skyldes andre interesser (blir borte fra o-idretten) eller ønsker å satse mer enn det Oppsal kan tilby (går til andre klubber). Også viktig å beholde unge i etableringsfasen som blir opptatt med jobb og familieforpliktelser. Det er mindre som skal til for å beholde enn for å nyrekruttere.

 • Sørge for godt kvalifiserte trenere
  • 2-4 personer på trenerkurs hvert år
  • Faste trenerteam som også følger med på hovedløp og jr-NM
 • Godt treningsmiljø
  • Spesiell oppfølging av nye unge i løp og trening
  • Fortsette å lage morsomme og varierte treninger med variasjon
  • Individuell oppfølging slik at den enkelte utvikler seg, særlig for 15-16 løpere. Men, ikke for mye press om å være best.
  • Spesiell fokus på stafetter med innpiskere som sørger for deltagere
  • Ta vare på alle
 • Flere unge tar ansvar
  • Bruke de unge i rekrutterings- og profileringsarbeide
  • La de unge arrangere treningsløp
 • Hyggelige klubbturer og arrangementer
  • Beholde 25-mannaturen slik den er i dag
  • Spennende klubbsamlinger (eks som på hytta til Lars)
 • Delta aktivt på kretsens samlinger
  • Mange turer gir godt miljø, heller mange billige enn få dyre

Generelt: Pass på at oppgavene fordeles mellom de enkelte slik at ingen går lei

3.Ha et godt treningstilbud til alle

Risiko: Lett å miste medlemmer som ikke finner noen på sitt nivå. Dette gjelder alle fra ”ferieløpere” som er med på klubbmesterskapene, til de gode som ønsker å satse litt om enn ikke helt i norgeseliten.

 • Lett tilgjengelige treninger i lokalmiljøet
 • Godt treningsmiljø
 • Åpne treninger/løyper som henger ute i perioder som den enkelte kan benytte etter eget ønske

4.Gode sportslige resultater. For å være en attraktiv klubb for bredden må det også være noen toppløpere som hever nivået på treninger og inspirerer yngre løpere

Risiko: Gode løpere forsvinner dersom ikke tilbudene er gode nok: Dette gjelder ifht stafettlag, treningskamerater, reisefølge til løp osv. Gode løpere er også synlige og vil bidra til å øke rekruttering av blant unge innflytere til Oslo.

 • Ungdomslag som kan plassere seg blant de 50 beste i Tiomila, Dame- og herrelag som kan plassere seg blant de 80 beste, samt 2. lag som kan plassere seg blant de 150 beste
 • Medaljer i juniorNM og på hovedløpet hvert år

5.Gjennomføre gode arrangementer som gjør Oppsal synlige i miljøet, gir god omtale og som sørger for inntekter

Risiko: 15-stafetten, KVM og Ola Dilt er viktige inntekskilder for Oppsal. Bidrar også til gode kart som er en forutsetning for godt treningsarbeid. Jevn rekruttering og beholde løpere er viktige for å ha en god og bred arrangørstab slik at ikke slitasjen blir for stor.

 • Gode samlingsplasser
 • Kart av god kvalitet
 • Skolering av faste medlemmer av staben både med tanke på kompetanseheving men også inspirasjon
 • Økende antall deltagere i Ola Dilt

6.Ha et godt styre som sørger for at det organisatoriske og økonomiske ligger tilrette for å nå målet om 4 lag i 25manna i 2018

Risiko: Slitasje på de som har sittet i styre i lengre tid.

 • Rekruttering og opplæring av yngre til å ta styreverv