Egenandeler for klubbturer, samlinger etc i 2024

Årsmøtet i Oppsal Orientering har godkjent budsjettet for kommende sesong – det betyr også at egenandeler, medlemskontingenter, treningsavgifter osv er fastsatt. 

Siden med egenandelene er nå oppdatert, og du finner tallene for 2024 her.

Om noe er uklart, ta kontakt med leder Ludvig Rødnes eller sportslig leder Ingvild Maalen-Johansen.