Landslag

Landslagene for 2023 skal tas ut – NOF ønsker søknader

Norges Orienteringsforbund skal om en snau måned ta ut landslagene for 2023. NOF ber løpere som er aktuelle for/har ambisjoner om landslagsplass sende inn søknadsskjema med informasjon om seg selv. Dette er for at trenerne skal få et større innblikk i løperne utenfor årets landslagsgrupper. Skjemaene gjelder både junior- og seniorløpere.

Juniorløpere:

For at sportslig utviklingsansvarlig skal få god oversikt, bes alle med ambisjoner om juniorlandslaget i 2023 å sende inn en «søknad», hvor en skriver litt om seg selv og sin treningshverdag.

Ønsker man å bli vurdert til juniorlandslaget i 2023, må man levere landslagssøknad.
Dersom man kun ønsker internasjonale representasjonsoppgaver, må man ikke levere søknad. Men det er ønskelig.

Sportslig utviklingsansvarlig – Håvard Haga – oppfordrer flest mulig til å levere «søknad», da dette er en fin mulighet for ham til å bli bedre kjent med juniorutøverne. Samtidig er arbeidet med en slik «søknad» en fin mulighet for juniorene til å reflektere rundt sin egen orienteringssatsing.

Les mer om junior og finn søknadsskjema her

Seniorløpere:

For at landslagsledelsen skal få god oversikt, bes alle med ambisjoner om landslaget i 2023 å sende inn en «søknad», hvor en skriver litt om seg selv og sin treningshverdag.

Hensikten med denne søknaden er at landslagsstøtteapparatet skal få best mulig grunnlag til å ta ut gode seniorlandslagsgrupper for 2023. I tillegg opplevde en i fjor at søknadene var en god anledning til å bli enda bedre kjent med mange av de ambisiøse utøvere i Norge – noe en håper å oppnå også i år.

Det gjelder enten dere utøverne ønsker å være en del av landslagsgruppene, eller «kun» har ambisjoner om samlingsaktivitet og/eller internasjonale oppgaver.

Utgangspunktet for landslagsgruppene 2023 er at en ser for seg omtrent likt antall gruppeløpere som de foregående årene.

I tillegg har en også fremover ønske om å invitere til forhåpentligvis utviklende samlings- og treningsaktiviteter for utøvere utenfor landslagsgrupper.

Landslagssøknaden vil bli lest av landslagssjef Janne Salmi og landslagstrenerne Damien Renard og Anders Nordberg.

Les mer om senior og finn søknadsskjema her